Persondata politik

PERSONDATAPOLITIK FOR FUNHALL APS

Et af Funhalls´ overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Funhall Aps´ ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Funhall Aps håndterer dine personoplysninger.

1. DATAANSVARLIG

Funhall Aps driver event og konference center i Viborg. Vi afholder store firmafester, konferencer, fordrag, stand-up, sidste skoledag, polterabend, teambuilding, blåmandage, konfirmationer, julefrokoster, personaleture, events og aktiviteter for det voksne publikum mm.
Vi har 4000 kvm under tag og kan håndtere op til 150 personer af gangen i vores aktiviteter.

Funhall Aps (benævnes herefter Funhall) er dataansvarlig.

Funhalls kontaktoplysninger er:

Funhall Aps

Venøvej 1

8800 Viborg

Att.: Martin Hviid Kristensen

Funhall udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Funhall er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Funhall leverer events og en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse event eller ydelser, afgiver dine personoplysninger til Funhall, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Funhall.

2. HVORDAN INDSAMLER FUNHALL PERSONOPLYSNINGER?

Funhall indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Funhalls serviceydelser.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Funhalls serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
 • Via browser cookies og web site.
 • I forbindelse med brug af Funhalls digitale ydelser.
 • Når du abonnerer på Funhalls nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
 • Via TV-overvågning.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven. TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster. Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved Centerets indgang, i gæste- og medarbejderområder i reception og bar samt ved vareindlevering.

3. HVILKE INFORMATIONER INDSAMLER FUNHALL?

Funhall indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik
 • Feedback via vores kundeundersøgelser.
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browser informationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Funhall personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Funhall mulighed for at skræddersy eventet specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Funhall det samtidig som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger på din profil.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Funhall i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en gruppeansvarlig eller en samarbejdspartnere.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede gæster om Funhalls vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

4. HVAD ER FORMÅLET MED INDSAMLINGEN?

Funhall indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelser, der både afgør hvilke personoplysninger Funhall indsamler samt formålet med indsamlingen.

Funhalls formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af Funhalls aktiviteter og ydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit besøg.
 • Opfyldelse af din anmodning om booking.
 • Forbedring og udvikling af Funhalls arrangementer.
 • Tilpasning af Funhalls kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til Funhall.
 • Opfyldelse af lovkrav.

5. DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Funhall baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Funhall kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Funhall behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en booking.

Behandlingen kan også finde sted for at Funhall kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Funhall forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Funhalls arrangementer.

Oplyser du Funhall om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Funhall oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit besøg hos Funhall generelt.

I nogle tilfælde vil Funhall modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation og/eller en individuel booking foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent eller lignende.

I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller bookingen pålagt at informere de involverede gæster om Funhalls vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Funhall ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke personoplysninger Funhall er pålagt at registrere.

6. DINE RETTIGHEDER

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Funhall behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Funhall har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Funhall har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Funhall alle oplysninger, som Funhall ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre
 • Funhall efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
 • Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Funhall enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt dit eventuelle Funhall kundenummer.

Du kan også kontakte Funhall, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Funhall Aps

Venøvej 1

8800 Viborg

Att.: Lene Hviid

Funhall vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din mail/postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Funhall, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Funhall kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

7. HVIS DU ANSØGER OM EN STILLING HOS FUNHALL

Når du søger en stilling hos Funhall behandles de oplysninger, som du har givet Funhall i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan Funhall bede kandidaterne om at gennemføre en personlighedstest. Resultatet af denne bliver behandlet af Funhalls HR- afdeling samt den relevante afdelingsleder.

Funhall bruger oplysningerne til at vurdere, om Funhall ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares blandt andet i Funhalls HRM-system.

Funhall har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Det er alene relevante ledere, HR-afdelingen og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysningerne.

Hvis du bliver ansat i Funhall gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Funhalls persondatapolitik for medarbejdere.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet. Funhall indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i rekrutteringssystemet.

Funhall kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Funhall beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 7 i nærværende persondatapolitik.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Funhall behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Funhall sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Funhall via e-mail: info@Funhall.dk eller via telefon 3141 2060.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

8. OPBEVARINGSSIKKERHED OG DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Funhall beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Funhall har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Funhall kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager Funhall IT leverandør løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Funhall underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Funhalls sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Funhalls interne systemer benytter Funhall sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Funhall har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Funhall kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Funhall sletter dine personoplysninger, når Funhall efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. COOKIES

Funhall anvender cookies til Funhalls digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores cookiepolitik finder du her: Cookiepolitik

11. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Funhalls behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til info@funhall.dk eller:

Funhall Aps

Venøvej 1

8800 Viborg

Att.: Martin Hviid Kristensen

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Funhalls hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

Februar, 2018.

Vil du se billeder af vores Funhall?

Se billeder af aktiviteten her.

Mad & drikke under dit event

Vi har et stort udvalg af drikkevarer og har et samarbejde med det “nye” madkunstner som leverer mad til os. Du kan kigge lidt på eventcenterets menu her

Din næste event, polterabend, personaletur, teambuilding, herre/dametur skræddersyer vi gerne til dig?

Ovenstående kan stykkes sammen som du ønsker det, så ring og hør nærmere hvis du ikke har fundet hvad du søger her på siden. Tlf.: 31 41 20 60

Book tid